Čištění a regenerace studní

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Regenerace studny

  • vysokotlaké očištění vnitřního pláště studny
  • odstranění dnových vyhnívajících kalů, které jsou zdrojem prudce jedovatých zemních plynů zdržujících se na dně studny
  • oprava pláště studny a zamezení vnikání povrchových vod a infiltraci vod odpadních
  • výměna podsypového filtru
  • dezinfekce studny

Odstranění železitých, manganových a vápenatých usazenin

  • z vodovodního řádu
  • z vnitřního pláště studny

Pro tento účel se využívá prostředků CARELA firmy R. Späne GmbH.


Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

CARELA®BIO-PLUS
je vysoce účinný čistící a desinfekční prostředek, který v jednom pracovním chodu čistí a současně desinfikuje vodárenské zařízení. Rozpouští usazeniny vápníku, železa a manganu. Tyto inkrusty mají značnou mechanickou a chemickou odolnost především při stárnutí a zvýšeném obsahu manganu. S přesvědčivým úspěchem naruší a rozpustí jmenované inkrusty, a tímto se bezpečně odstraní bahno a jiné usazeniny.


Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

CARELA®BIO-PLUS forte
Studny (vrty) ztrácejí časem na vydatnosti. Hlavní příčinu nalezneme v chemickém a biologickém zahlinění a zakarbonování, které je doprovázené bakteriemi železa a manganu. Jejich výkaly jsou částečně kyselinovzdorné a ucpou nejenom filtrační otvory, ale zablokují často celý filtrační prostor. Rozpouští mangan, železo a samozřejmě všechny druhy usazenin. S úspěchem rozpouští dokonce zastaralé inkrusty organického a anorganického původu. Spolehlivě odstraňuje zabahnění, zakarbonování a zahlinění. V průběhu rozpouštění jílových a karbonových vrstev se zároveň vylučují a usmrcují bakterie redukující železo, mangan a síru.

Ceník prací – čištění studní

Hloubka studny Cena podle vnitřního průměru studny
ø 800mm ø 1000mm
do 5 m 2500 - 3500,- Kč 3000 - 4000,- Kč
do 10 m 3500 - 4500,- Kč 4000 - 5000,- Kč
do 12 m 4500 - 5500,- Kč 5000 - 6000,- Kč
nad 12 m Individuální kalkulace
  • do 20 km od Zlína doprava zdarma
  • nad 20 km od Zlína 8Kč/km

Sediment větší než 0,5m - příplatek 1000,-Kč za každý půlmetr sedimentu.

Ceny bez DPH.