Konstrukce studny


Studna kopaná nebo vrtaná?

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Vrtaná studna

VÝHODY:

 • hydraulicky dokonalá studna
 • využívá celý zvodnělý kolektor
 • vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší než v případě kopané studny
 • stálý přítok i v době srážkového minima
 • náklady úměrné výsledku

NEVÝHODY:

 • menší akumulace (avšak řádově vyšší přítok, akumulace nepotřebná)

Kopaná studna

VÝHODY:

 • větší akumulace

NEVÝHODY:

 • jímání vody pouze dnem
 • při poklesu srážek nesnadný nástup hladiny
 • jímání povrchové a podpovrchové vody
 • vysoké náklady neodpovídající výsledku

Z důvodu vyšší funkčnosti díla a vzhledem k užitné hodnotě díla v poměru k vynaloženým nákladům doporučujeme provést STUDNU VRTANOU.