Projektová a inženýrská činnost v oblasti vodohospodářských staveb

  • Poskytujeme komplexní služby v oblasti zpracování návrhů, studií, projektové dokumentace a vyřízení legislativních záležitostí pro vodohospodářské stavby
  • Navrhneme a vypracujeme projektovou dokumentaci pro vrtané i kopané studny, vrty pro tepelná čerpadla, domovní ČOV, septiky, vodovodní a kanalizační přípojky
  • Zajištění úplné dokladové části a vydání rozhodnutí pro územní a stavební řízení, povolení nakládání s vodami a kolaudaci stavby (ukázka)

Inženýrská činnost v oblasti hydrogeologie

  • Geofyzikální průzkum - vyhledání optimálního místa zhotovení zdroje vody přístrojem ABEM WADI (metoda velmi dlouhých vln)
  • Hydrogeologický průzkum pro posouzení zasakování dešťových vod
  • Hydrogeologický průzkum pro posouzení snižování hladiny podzemní vody ve stavebních jámách
  • Sled, řízení a vyhodnocování hydrogeologického průzkumu
  • Hydrogeologické posudky pro povolení nakládání s vodami pro studny a zasakování splaškových vod z ČOV
  • Hydrogeologická vyjádření k projektům (ukázka)