Reference - fotogalerie

Dovolujeme si vám předložit ukázky realizovaných vrtů - studní provedených za dobu 15-leté existence firmy.

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Zlín –Jižní svahy, vrtaná studna 50m asi 40m3/den

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Bečva - sanace po povodních

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Kostelec 18m asi 20m3/den

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Horní Bečva 160m asi 90 m3/den

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Olomouc hl.nádraží - odvodnění podz. parkoviště

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Vstiš 155m síť HMÚ izolace cementací do 140m

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Chateau Bzenec 60m asi 180 m3/den

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Bohdaneč 12m 120 m3/den

Akce Domašov
Minerální voda, 2 vrty hloubka 180m, konečný vrtný průměr 530mm, přetok cca 12l/s, výstroj nerez d220mm závitová, můstková perforace, teplota vzduchu v době realizace -28°C, karotážní měření

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny
Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny
Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Akce Slatinice
Lázeňský zdroj 380m, výstroj nerez, vydatnost cca 800 m3/den možnost čerpání dvou kolektorů 80m a 340m, v průběhu vrtání byl proveden odvod čerpaných vod přes těsnící pakry nárazově v množství až 30l/s

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny
Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny