Vrtané studny

Majitelé domů, výrobních provozů, chat, zahrádek, starostové obcí,

rozhodli jste se mít vlastní zdroj podzemní vody - vrtanou studnu?

Ekodrill s.r.o. - specialista na vrtané studny

Jsme specialisté na získávání podzemní vody, pomůžeme Vám získat vodu na Vašem pozemku a vybudovat vlastní studnu-vrt.

Studna je vodohospodářské dílo, proto je nutno zodpovědně přistupovat k jeho realizaci. Má-li být dílo úspěšné, je dobré využít těchto doporučení, která Vám umožní získat vydatný a kvalitní zdroj vody.

  • V první řadě je potřeba stanovit si účel budoucí studny a předpokládanou spotřebu (hydrotechnický výpočet spotřeby vody), posoudit v jakých geologických a hydrogeologických podmínkách se vaše nemovitost nachází (hydrogeologický posudek)
  • Na základě terénního měření určíme optimální místo realizace budoucí studny (hydrogeologický průzkum)
  • Navrhneme optimální konstrukci studny, od toho se odvíjí druh použitého vystrojovacího materiálu a filtračního materiálu.
  • Nyní je lze přistoupit k realizaci vrtných prací. Vrtné práce můžeme podle platné legislativy realizovat jako hydrogeologický průzkumný vrt (geologický zákon). Po provedení průzkumného vrtu je žádáno o povolení nakládání s vodami a povolení stavby studny. Vypracujeme nutné podklady pro kolaudaci díla - projektovou dokumentaci (projekt vodohospodářské stavby), hydrogeologický posudek pro odběr podzemní vody, popř. prováděcí projekt hydrogeologického průzkumu. Veškeré legislativní záležitosti až po kolaudaci vrtané studny vyřídíme za Vás.
  • Po provedení vrtu kvalifikovaně stanovíme množství zastižené vody - provedeme hydrodynamické čerpací zkoušky a hydrochemické rozbory pro ověření kvality vody.
  • Navrhneme způsob odběru podzemní vody a dopravy do místa spotřeby – technologickou skupinu ponorného čerpadla, tlakové nádoby, popř. úpravny pitné vody.
  • Provedeme zemní práce pro zabezpečení ústí vrtu a zavedení vodovodu do objektu
  • Po kolaudaci již zbývá jen otevřít kohoutek s vlastní vodou.

Působíme nejen regionálně v oblastech Moravy - Zlín, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště, Vsetín, Přerov, Hodonín, Prostějov, ale i na území celé České a Slovenské republiky.


Ekodrill s.r.o. - tepelná čerpadla